پنج شنبه ٢٦ مهر ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی:

دکترجلیل امیرپورداریانی               

مرتبه علمی:استاد یار

پست الکترونیکی

کتاب ها

کتابهای چاپی:

- گلهای باغ  صائب چاپ و انتشار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

- حصار نای چاپ و انتشار دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

- رویش کلام (در دست چاپ)

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.