دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی:

دکترجلیل امیرپورداریانی               

مرتبه علمی:استاد یار

پست الکترونیکی

تحقیق و پژوهش

عنوان پایان نامه دوره دکتری: بازتاب نهج البلاغه در پاره ای از متون عرفانی - ادبی فارسی

تکمیلی مقالات:

- اسکندر در بالین دارا ارائه شده  در همایش منطقه ای " نظامی گنجوی و پنج گنج  وی  دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

- تحقیق پیرامون برادری دارا و اسکندر ارائه شده در همایش منطقه ای " نظامی گنجوی و پنج گنج  وی  دانشگاه آزاد اسلامی سنندج

مقایسه ضحاک شاهنامه با ضحاک اخبار الطول و داوری تاریخ طبری فصلنامه علمی و پژوهشی ادبیات فارسی واحد خوی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.