دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی:

دکترجلیل امیرپورداریانی               

مرتبه علمی:استاد یار

پست الکترونیکی

سوابق تحصیلی

دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.