شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧

نام و نام خانوادگی:

دکترجلیل امیرپورداریانی               

مرتبه علمی:استاد یار

پست الکترونیکی

Home

رشته و آخرين مدرك تحصيلي : ادبیات فارسی-دکترا

محل اخذ مدرك : دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم و تحقیقات تهران

 

عنوان پايان نامه: تصویر منشها در تاریخ بیهقی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.